show me


Einfamilienhaus, Mario Botta, Tessin, 1971-1973