show me

Stadio San Paolo by Carlo Cocchia and Luigi Corradi, Napoli, 1948